Selectează o Pagină

Motto: Răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos să cerem!

† SILUAN

 Prin mila lui Dumnezeu, Episcopul de-Dumnezeu-păzitei

Episcopii Ortodoxe Române a Italiei,

Preacuviosului Cin Monahal, Preacucernicului Cler

și Dreptslăvitorilor Credincioși din cuprinsul

Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,

Preacucernici Clerici și Preacuvioși Monahi,
Cucernice Preotese și Diaconițe,
Iubiți fii și fiice ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,

Har, pace și bucurie de la Preamilostivul Dumnezeu, iar de la noi părintești urări de bine și binecuvântări!

Iată-ne ajunși, cu ajutorul Domnului, în a treia duminică a Triodului[1], cea numită și a Înfricoșătoarei Judecăți, a lăsatului sec de carne, când Biserica pomenește un eveniment care încă nu a avut loc – Judecata de apoi – și ne pune înainte criteriile după care va avea loc aceasta, așa cum le-am auzit astăzi la citirea Evangheliei de la Matei (cap. 25).

Criteriile judecății Fiului Omului sunt simple: vom fi întrebați dacă am împlinit legea iubirii față de cei flămânzi sau însetați, fața de cei aflați în lipsuri, în necazuri sau în dureri, fața de cei pribegi sau bolnavi, fața de cei aflați în închisori, și, în consecință, dacă am avut compătimire față de ei, ca față de niște frați mai micica față de Însuși Domnul. În cazul în care am împlinit porunca Domnului, vom auzi aceste cuvinte din partea Judecătorului Iisus Hristos: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii!”.

Fericiți sunt cei care vor auzi aceste cuvinte, cu adevărat fiii lui Dumnezeu se vor chema!

Dar cum să împlinim cuvântul Domnului, cum să ajungem să fim bineplăcuți Celui Care ne dă viață și Care este Viața cea adevărată? Iată răspunsul: descoperindu-L pe Hristos în tot omul de lângă noi, aflat în necaz și în lipsuri. Acesta este secretul. De aceea, începând cu acest an, această duminică, a Înfricoșătoarei Judecăți, a fost desemnată în Episcopia noastră ca „Duminica dărniciei și a facerii de bine”, duminică în care cu toții să contribuim, în mod concret, fiecare după bunăvoință și după putință, la întrajutorarea celor de lângă noi, care sunt cuprinși în cuvântul auzit adineaori în Evanghelia de la Matei.

Omului de azi și, din păcate, nouă tuturor, ne-a intrat în reflex să dăm curs la aproape tot ceea ce ne dorim, adică la tot ceea ce vine în bătaia simțurilor noastre. Ba mai mult, nici nu mai stăm pe gânduri și, adesea, nici nu ne mai întrebăm dacă ceea ce dorim ne face bine sau nu, dacă ne este de folos sau nu, pe motiv că ochilor sau gustului nostru li se pare bun…

În această Duminică avem ocazia de a renunța la o parte din dorințele noastre (de multe ori nefolositoare) în favoarea nevoilor aproapelui nostru (de cele mai multe ori aflat la limita existenței). Este un exercițiu dificil, dar foarte prețios și binevenit în pregătirea noastră pentru Sfântul și Marele Post, tocmai pentru că riscăm să trecem, cu o mare ușurință, peste ce e rânduit și poruncit de Dumnezeu, inconștienți fiind de consecințele binecuvântate pe care le poate avea în viața noastră ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.

În acest an, la Duminica dărniciei și a facerii de bine”, se organizează o Colectă în sprijinirea, în mod special, a unor slujiri de imediată necesitate pentru frații noștri mai mici, și anume:

  • Slujirea fraților noștri mai mici, aflați pe patul spitalelor
  • Slujirea fraților noștri mai mici, pribegi și lipsiți
  • Slujirea fraților noștri mai mici, aflați în închisoare

 

Aceste slujiri sau diaconii se înscriu în lucrarea social-filantropică pe care o desfășoară Episcopia noastră, prin cele patru Departamente[2] ale Sectorului Social, respectiv prin cele patru Diaconii[3], precum și prin intermediul Asociației de Caritate San Lorenzo dei Romeni. ONLUS, a Episcopiei noastre, cu cele 14 filiale pe întreg teritoriul italian, dar și prin intermediul celor 6 case[4] de găzduire, al celor 2 centre[5] sociale, al Cabinetului Medical Sfântul Ierarh Luca al Crimeii de la Verona, și al Centrului de Ajutor dedicat Vieții la Torino[6].

Cei doritori, pot afla mai multe despre proiectele sociale ale Episcopiei noastre de pe pagina dedicată Sectorului Social și anume: https://episcopia-italiei.ro/social, știind că pot contribui la opera socială a Episcopiei noastre și prin direcționarea a 5 la mie (cinque per mille) din impozit către Asociația Caritabilă San Lorenzo dei Romeni ONLUS a Episcopiei, înscriind pe formularul de declarație de venit următorul cod fiscal: 97558250581 (ce se găsește disponibil și la pangar).

Suntem conștienți că mulți treceți prin momente de strâmtorare materială (doar în anul 2019, 4486 de familii s-au găsit în situația de a solicita ajutor pe lângă parohiile episcopiei noastre și, din fericire, l-au și primit), însă suntem tot atât de conștienți și de faptul că grija pentru suflet nu trebuie neglijată și ne bucurăm că numărul celor care-L caută pe Dumnezeu și al celor care vin la biserică este tot mai mare. De aceea, apelăm la bunăvoința dumneavoastră și vă adresăm rugămintea de a sprijini slujirea socială a Episcopiei noastre, fiecare după posibilități și după „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață Sfântul Apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co. 9, 7). Astfel făcând, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor de lângă noi și mai necăjiți decât noi, săvârșind astfel un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la această Duminică a dărniciei și a facerii de bine.

Iubiți credincioși,

Duminica de astăzi nu este decât o treaptă spre binecuvântatul urcuș al Învierii. Căci cele zece săptămâni ale Triodului sunt o adevărată școală a pocăinței, o școală a smereniei, a rugăciunii și a milostivirii, dar și o școală a nevoinței duhovnicești, care ne redeschide ușile Împărăției Cerurilor.

Duminica trecută am fost la școala pocăinței, alergând către Brațele Părintești, astăzi am fost la școala milosteniei, cerând să dăm răspuns bun la Înfricoșata Judecată a lui Hristos, duminica viitoare ne vom îndrepta spre școala iertării, învățând că fără iertare nu putem moșteni Împărăția Cerurilor. Să cugetăm, așadar, ce ar fi viața noastră daca nu s-ar axa pe rânduielile Bisericii și, în vreme de post, nu am posti, în vreme de rugăciune nu ne-am ruga, în vreme de pocăință nu ne-am pocăi, în vreme de a face milostenie ne-am zgârci…, când va veni vremea Învierii, ne-am putea bucura, oare, cu adevărat?

Fie ca Preamilostivul Dumnezeu să ne învrednicească să ieșim mai înțelepți în cele duhovnicești din școala Sfântului și Marelui Post ce urmează și să ne ajute să împlinim poruncile Sale și să sporim în iubirea față de El și față de aproapele, pentru a ne bucura mai deplin de luminosul Praznic al Învierii Domnului.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și iubirea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

 

 

Roma – La Duminica Înfricoșătoarei JudecățiDuminica dărniciei și a facerii de bine, în ziua de 23 februarie, Anul Domnului 2020.

 


[1] Triodul, numită și perioada prepascală, este perioada liturgică cuprinsă între Duminica Vameșului și Fariseului și Sâmbăta Mare (înainte de Paști), în total 10 săptămâni care ne pregătesc pentru Învierea Domnului.

[2] Pentru Familie, pentru Săraci și Pribegi, pentru Spitale și pentru Închisori.

[3] Pentru Bolnavi, pentru Săraci și Pribegi, pentru Închisori și pentru Familii nevoiașe și ocrotirea vieții intrauterine.

[4] La Roma (Genzano), Torino, Cuneo, Carrara, Venezia și Cannicatì.

[5] Roma și Giaveno.

[6] CAV – „Sfânta Folofteia” din Torino.

Vizite: 22