Selectează o Pagină

„Cercetează pe cel bolnav şi neputincios, ca să te cerceteze şi pe tine Dumnezeu, cu darul şi cu mila Sa” (Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, p.688)

Grupului de voluntari „pentru bolnavii din spitale”, din Roma, tutelați de Episcopia Ortodoxă Română din Italia, li s-au alăturat noi membri, români smeriți, inimoși, cu dorință vădită de a fi alături de cei bolnavi.
Zilele acestea tocmai au încheiat cursurile de formare alte două grupe noi de voluntari. Ca orice curs de formare, care continuă cu o perioadă de practică prin spitalele, la final se susține un examen de verificare, examen pe care l-au trecut cu brio și cursanții noștri români.
În ultimii doi ani, încurajați de Departamentul pentru spitale al Episcopiei noastre, la aceste cursuri anuale de formare a voluntarilor, aderă și creștinii ortodocși români care sunt primiți de organizatori cu mare bucurie, faptul fiind privit ca o solidarizare și integrare civică și spirituală. Au încheiat cursul două grupe de voluntari, una pentru spitalul San Giovanni din Roma și alta pentru spitalul din Tivoli.
Unii voluntari români sunt la al doilea curs de formare, primul fiind un curs pastoral de voluntariat pentru bolnavi.
Să devii voluntar, nu e suficient doar să dorești să ajuți și să alini durerea celui bolnav, ci legal trebuie să depășești unele probe pe care din punct de vedere pastoral, le-aș numi trepte de încercare de la Domnul, spre vrednicia misiunii. Fără perseverență și fără să depășești aceste trepte, care sunt un urcuș, voluntarii pastorali nu-și ating scopul misiunii. Râvna este cea care dă forță și iubirea aproapelui este motivația care dă startul spre înfăptuire.
Urăm spor şi ajutor de Sus noilor voluntari români pentru bolnavii din spitale, care tocmai au încheiat una din etapele parcurse pentru misiunea aleasă, și le urăm ca activitatea ce o vor desfășura în cadrul spitalelor să fie de mare folos bolnavilor și să fie convinși că misiunea lor de „mici samarineni” este un pas spre mântuire!

Elena Agapi (Parohia „Teodor Tiron” – Anguillara, Roma) – voluntară la spitalul A.Gemelli, Roma


Vizite: 164