În ziua de de 27 după amiaza parohia de la Monterotondo împreună cu parohia de la Roma 3 în persoana părintelui Bogdan Petre și a părintelui Ioan Gherasimescu au invitat pe părintele vicar Atanasie să sărbătorească Nașterea Domnului la închisoarea Rebibbia Noul Complex de la Roma. Ca întotdeauna au fost ispite la controlul pachetelor (darurilor de Crăciun) dar Domnul face mereu minuni și nu lasă întristați și lipsiți pe copii Săi. Am slujit Vecernia Nașterii Domnului (din limită de timp) în cadrul căreia cei ce au ținut postul și s-au mărturisit bisericește s-au împărtășit cu Pruncul Euharistic. Părintele Atanasie a spus un cuvânt de învățătura mult folositor. Pe lângă introducerea cuvântului în care a încurajat pe participanții la Slujbă a folosit 2 imagini ajutătoare. Prima referitoare la un soldat care chiar în pre-noaptea Nașterii Domnului s-a mărturisit în scris Domnului cerându-i cu smerită pocăință iertare de viața lui de până atunci. Știind sigur că va muri cerea mila și șansa de a vedea fața lui Dumnezeu. Acea scrisoare găsită de camarazii săi a devenit un fel de mărturisire-pocăință care a fost citită mereu de cei ce trebuiau să plece la luptă. A devenit un fel de examen de conștiință și o pregătire premergătoare morții spre întâlnirea cu Dumnezeu. Exemplul unora poate fi pilduitor pentru alții. A doua imagine a fost legată de tâlharul de pe cruce Dismas. Părintele a invocat o tradiție ierusalimiteană (există și o icoană la mânăstirea Sf. Gherasim de la Iordan) care povestește despre episodul fugii în Egipt când un grup de tâlhari intersectează Sfânta Familie, cerând Maicii Domnului să alăpteze un copil care se găsea cu ei. Acel copil (Dismas) a devenit tâlhar dar laptele pe care l-a supt de la Maica Domnului i-a rămas ca un gust de har ce a lucrat în sufletul lui făcându-l (chiar și în ultimul moment) să se întoarcă la Dumnezeu. Este important ca omul să guste harul ca un lapte ce îl poate crește și maturiza în cele ale mântuirii. Acest cuvânt al părintelui Atanasie a stârnit aplauzele celor din biserica Institutului. Unii dintre frații din detenție s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului iar alții au luat anafură. A urmat un program de colinde, poezii și mulțumiri pentru ceea ce s-a trăit în atmosfera Sfântului Crăciun. Deținuții au primit calendare și iconițe de la părintele vicar și la ieșirea din biserică fiecare a luat de la voluntari câte un cozonac și o sticlă de suc. Cu greu gardienii au reușit să îi reducă pe sectoarele de detenție, atât de mare era entuziasmul și spiritul de recunoștință. Slavă Domnului pentru minunățiile sale!

A consemnat Eugenia Mitranca

Vizite: 13