Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie

Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie

Cand:
6th septembrie 2022 toata ziua
2022-09-06T00:00:00+02:00
2022-09-07T00:00:00+02:00
<span style="color: #000000;">Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie</span>

Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose[1] • Sf. Mc. Eudoxie, Zinon, Romil, Macarie şi cei 1104 de ostaşi împreună cu dânşii, din Mitilene (311) • Sf. Mc. Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv, monahii, Chiriac și Dionisie, Serapavon, senatorul, Andronic, Andropelaghia şi Tecla, fecioarele, Teoctist, corăbierul, Calodotia și Chiriac, ţăranul, din în Alexandria (250) • Sf. Mc. Santian, Augustin şi Beata, de lângă Sens, în Franţa (273) • Sf. Mc. Eva, de la Dreux, în Franţa (sec. IV) • Sf. Ier. Petroniu, episcop de Verona (sec. V) • Sf. Cuv. Elefterie[2], stareţul, făcătorul de minuni, de la Roma (sec. VI) • Sf. Cuv. David, din Ermiopoli, în Egipt (sec. VI) • Sf. Cuv. Faust, stareţ al Mănăstirii Sfânta Lucia, din Siracuza, în Sicilia (sec. VII) • Sf. Nou Sf. Mc. Maxim (Sandovici) (1914) • Sf. Sf. Mc. Constantin, protoiereul, din Rusia (1937).

Ap. II Corinteni 13, 3-13

Ev. Marcu 4, 35-41

[1] În Italia, cultul Sfântului Arhanghel Mihail este foarte vechi. Pe data de 8 mai 490, acesta s-a arătat Sfântului Lorenzo, episcop de Spionto, în Puglia, indicându-i o peșteră pe muntele Gargano, spre a  deveni loc creștin de cinstire. În acest loc se găsește și astăzi un sactuar închinat Sfântului Arhanghel. De asemenea, în viața Sfântului Grigorie cel Mare al Romei (540-604), se povestește episodul procesiunii din timpul molimei, la sfârșitul căreia, Sfântul Arhanghel Mihail a apărut pe cer punându-și sabia în teacă, semn al încetării epidemiei. În locul arătării sale, a fost ridicată o statuie reprezentându-l pe Sfântul Arhanghel, deasupra castelului Sant’Angelo, care dăinuie și astăzi.

[2] Sfântul Elefterie a fost stareţ la Spoleto, apoi a întemeiat mănăstirea Sfântul Evanghelist Marcu, în anul 535, în afara zidurilor cetăţii. Ajuns la o vârstă înaintată, s-a retras în mănăstirea Sfântul Andrei de la Roma, unde s-a mutat la Domnul şi unde a fost înmormântat. Moaştele sale au fost apoi mutate din biserica Santi Andrea e Gregorio al Montecelio din Roma, în oraşul său natal, Spoleto.


SINAXARUL ZILEI

În aceasta luna, în ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a facut în Colose (Frigia) de Arhistrategul Mihail.

Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască Evenghelia, Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. Şi într-adevăr, la puţin timp, în acel loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din multii credincioşi care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunoştiinţa, o mica biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai târziu, în această biserică s-a aşezat, spre a practica asceza şi a servi la altar, un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tânăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi vindecări. Dar oarecare elini, aprinşi de zavistie din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape şi să-l pornească asupra Bisericii, că să înece şi Biserică şi să piardă şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi arătându-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatră, şi făcând cale apei printr-însă, de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo este înghiţită apa şi se mistuieşte.

Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinţilor Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie.

Acestui Sfânt Romil i s-a tăiat capul în zilele lui Traian, care a trimis la oarecare cetăţi în izgonire unsprezece mii de creştini, şi cu amară moarte i-au omorât. Iar în zilele lui Diocleţian, Eudoxie primind pe slujitorii care îl căutau, le-a spus că el este Eudoxie, şi aceia îl sfătuiau să fugă. Iar el uitând de femeie, de copii, de rude, de casă şi de celelalte, s-a dus înaintea domnitorului din Melitin, şi întâi scoţându-şi brâul de la sine, care era semn de dregătoria comitiei, l-a aruncat în obrazul domnitorului; şi împreună cu dânsul multimea ce sta împrejur, toată ceata lui, 1104 ostaşi, asemenea au făcut. După aceea pe dumnezeiescul Eudoxie l-au întins patru slujitori şi l-au bătut pe coaste, l-au schingiuit şi l-au condamnat a primi moarte prin sabie. Însă când a sosit la locul execuţiei, întorcându-se înapoi şi-a văzut soţia, şi aducându-i aminte de cele ce o învăţase mai înainte şi poruncindu-i să pună sfârşit bun la toate, i-a dat cea de pe urmă învăţătură: să nu plângă pentru moartea lui, ci să-i facă în sat un mormânt fără de semn şi să-i bage trupul acolo şi să cinstească mai mult ziua aceea cu luminată bucurie. Apoi mucenicul ridicându-şi ochii şi mâinile la cer, i s-a tăiat cinstitul cap, împreună cu iubitul său Zinon şi cu ceilalţi sfinţi mucenici. Trecând şapte zile, s-a arătat Sfântul Eudoxie în vis soţiei sale, şi i-a poruncit ei ca să spună Sfântului Macarie să meargă la divan, unde mergând si nevrând să aducă jertfă la idoli, i s-a tăiat şi lui fericitul cap.

Tot în această zi, pomenirea celor 1104 ostaşi, şi a Sfintei Calodoti, care de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Faust prezbiterul, Macarie, Andrei şi Viv monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic, şi sfintele: Andropelaghia şi Tecla, şi Teoctist corabierul, şi alt Chiriac, Dimotul, ţăranul, care de sabie s-au săvârşit.

Aceşti sfinţi au fost pârâţi că sunt creştini, în zilele împăratului Deciu, către Valerie domnitorul Alexandriei. Fiind aduşi sfinţii, si cutremurându-se Valerie de întărirea şi nespăimântarea lor, i-a osândit la moarte prin sabie. Şi luându-şi ei sfârşitul aşa, iubitorii de Hristos ce erau în Alexandria le-au luat trupurile şi le-au băgat în cetate, întru mărirea lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sarapavon senatorul, care de sabie s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Hits: 39

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com