Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sf. Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sf. Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

Cand:
20th decembrie 2021 toata ziua
2021-12-20T00:00:00+01:00
2021-12-21T00:00:00+01:00
<span style="color: #000000;"><em>Înainteprăznuirea Naşterii Domnului</em>; Sf. Sf. Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei</span>

Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului Sf. Sf. Mc. Ignatie Teoforul[1], episcopul Antiohiei, ucenic al Sf. Ap. Ioan, mucenicit la Roma, sub Traian (107) • Sf. Ioan de Kronstadt (1908) • Sf. Liberat şi Baiul, mucenici la Roma • Sf. Ier. Filogonie, patriarhul Antiohiei (323) • Sf. Ier. Ursicinie, episcop de Cahors, în Franţa (585) • Sf. Ier. Dominic, episcop de Brescia (612) • Sf. Cuv. Ursanie, întemeietor de mănăstire în Elveţia (620) • Sf. Teoctista din Constantinopol, mama Sf. Teodor Studitul (sec. VIII-IX) • Sf. Ier. Daniel al II-lea, arhiepiscopul Serbiei (1337) • Sf. Cuv. Ignatie, de la Lavra Peşterilor din Kiev (1435) • Sf. Nou Mc. Ioan Croitorul, de la Constantinopol (1650).

[1] Sfântul Ignatie s-a născut în anul 37 în Siria şi a fost ucenicul Sfântului Apostol Ioan. La vârsta de 32 de ani, a fost hirotonit de către Sfântul Petru episcop de Antiohia, iar spre sfârşitul vieţii sale a fost trimis în lanţuri la Roma. Pe drum, a scris şapte epistole care s-au păstrat până astăzi, adresate unor biserici din Asia Mică şi creştinilor din Roma. Ziua de 20 decembrie în care este prăznuit ar fi ziua sosirii sale la Roma. A fost mucenicit la Colosseum, aruncat fiind la lei, în anul 107, deîndată ce a ajuns la Roma, cu prilejul sărbătorilor legate de cucerirea Daciei de către împăratul Traian. Moaştele Sfântului Ignatie au fost duse la Antiohia, iar în jurul anului 638, în timpul cuceririi acesteia de către sarazini, au fost aduse înapoi la Roma. Cea mai mare parte din moaştele sale pot fi cinstite în biserica S. Clemente al Laterano din Roma, un braţ a fost dus în Franţa, iar alte părticele se află la Napoli, în Sicilia, Belgia, Franţa (în Artois şi Hainaut) şi Germania. Capul Sfântului a fost dus la Praga, iar apoi, în anul 1559, readus la Roma, în Chiesa del Gesu.


SINAXARUL ZILEI

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul).

Sfântul sfinţitul Mucenic Ignatie, urmaş al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei după Evod, a fost împreună cu Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan. Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parţilor, Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung şi a văzut că nu poate fi întors de la credinţa în Hristos. De aceea a fost chinuit îndelung şi în felurite chipuri; dar arătându-se mai tare decât chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostaşi, ca să fie dat mâncare fiarelor sălbatice. În drum spre Roma, a întărit Bisericile din cetăţile prin care trecea şi se ruga să fie mâncat de fiare, “ca să ajung, spunea el, pâine curată lui Dumnezeu”. În Roma a fost aruncat în stadion şi a fost sfâşiat de leii sloboziţi asupra lui, de i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat creştinii şi le-au dus în Antiohia.

Se spune că Sfântul Ignatie a fost Copilul pe care l-a apucat de mână Stăpânul Hristos şi l-a luat în braţe şi a zis: “De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăţia cerurilor”; şi: “Cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte”. De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu. Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă şi cel între sfinţi părintele nostru Ioan Gură de Aur.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Filogonie, patriarhul Antiohiei.

Fericitul Părintele nostru Filogonie a învăţat dumnezeieştile Scripturi şi din copilărie s-a afierosit lui Dumnezeu. A trecut prin toate ştiinţele şi le-a învăţat pe toate ca pe una. Aceasta l-a făcut strălucit în viaţă. A avut femeie şi o fiică. Ca avocat, la tribunal, lua apărarea oamenilor nedreptăţiţi şi le întindea mână de ajutor. Strălucea fericitul mai mult decât soarele, aşa că îndată s-a arătat vrednic de cele mai înalte vrednicii. Mai înainte, apăra pe oameni, şi-i făcea pe cei nedreptăţiţi mai puternici decât cei ce îi nedreptăţeau; mai pe urmă, a păstorit cu dreptate turma lui Hristos. Pe vremea când s-a urcat el pe scaunul Antiohiei greutatea era mare. Abia se terminase prigoana împotriva creştinilor, se mai vedeau încă rămăşitele cumplitei tulburări, că au şi început ereticii să atace Biserica, Dar atacurile lor s-au izbit de înţelepciunea fericitului Filogonie şi s-au prăbuşit aşa precum Sfântul Ioan Gură de Aur arăta mai pe larg în cuvântul de laudă cu care l-a cinstit.

Păstorind dar, Sfântul Filogonie, în chip bineplăcut lui Dumnezeu, turma încredinţată lui, ducând o viaţă îngerească pe pământ şi strălucind ca episcop, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Ioan cel din insula Tasos, care a suferit mucenicia în Constantinopol, în anul 1652 şi s-a săvârşit de sabie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Părintele nostru Ioan din Kronstadt (+ 1908).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Hits: 5

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com