† Sf. Apostol, Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harți)

† Sf. Apostol, Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harți)

Cand:
27th decembrie 2020 toata ziua
2020-12-27T00:00:00+01:00
2020-12-28T00:00:00+01:00
<span style="color: #ff0000;"><strong>† Sf. Apostol, Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; </strong>Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul <em>(Har</em><em>ți)</em></span>

† Sf. Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan[1] (34) • Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (840) • Sf. Mc. Mavrichie[2] şi cei 70 împreună cu dânsul (286)Sf. Fabiola, văduva, întemeietoare de spitale, de la Roma (399) • Sf. Ier. Teodor, arhiepiscopul Constantinopolului (686) • Sf. Cuv. Luca Triglinul • Sf. Sf. Mc. Tihon, arhiepiscop de Voronej, în Rusia (1919).

[1] În anul 428, Pulheria, sora împăratului Teodosie II, a primit în dar mâna dreaptă a Sfântului Ştefan, ducându-o la Constantinopol. În anul 439, împărăteasa Evdochia a mai adus de la Ierusalim şi alte bucăţi de os, ca în secolul al VI-lea, Iulia Anisia să mute la Constantinopol restul moaştelor sale (mutare prăznuită pe data de 2 august). În anul 1110, trupul întreg al Sfântului Ştefan  a fost furat de la Constantinopol de un monah veneţian, pe nume Petru, şi aşezat în biserica S. Giorgio Maggiore in Isola din Veneţia, unde poate fi cinstit şi astăzi. Fragmente de os din moaştele Sfântului Ştefan pot fi cinstite şi în alte biserici din Venezia şi Murano: San Giovanni in Bragora, SantElena, Santa Maria Gloriosa dei Frari, San Donato, după cum atestă F. Corner,  Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, 1758, p. 29, 67 şi 363. Părticele din moaştele Sfântului Ştefan se află şi în biserica San Lorenzo fuori le mura din Roma.

[2] Sfântul Mavrichie a fost căpetenia Legiunii Tebane, alcătuite în cea mai mare parte din creştini proveniţi din Egipt. Împăratul Maximian a poruncit decimarea acestei legiuni, din pricina convertirii lor la creştinism. Măcelul a avut loc în localitatea Agaunum (astăzi Saint-Maurice) din Elveţia. O parte dintre soldaţi au fugit în ţinuturile învecinate, unde au predicat Evanghelia. Astfel se explică existenţa atâtor sfinţi locali, îndeobşte în Piemonte, aparţinând Legiunii Tebane. O parte din moaştele Sfântului Mavrichie au fost aduse la Torino, în anul 1591 şi se află în Capella della Sindone.


SINAXARUL ZILEI

În această lună, în ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea Sfântului Apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan, unul din cei şapte diaconi.

S-a făcut odată întrebarea între iudei, saduchei, farisei şi elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau că este prooroc, alţii că este înşelător, iar alţii că e Fiul lui Dumnezeu. Atunci Ştefan a stat pe loc înalt şi a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: “Bărbaţi fraţi, pentru ce s-au înmulţit răutăţile voastre şi s-a tulburat tot Ierusalimul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în Hristos. El este Cel ce a plecat cerurile şi S-a pogorât pentru păcatele noastre şi S-a născut din Sfânta şi curata Fecioara, cea aleasă înainte de întemeierea lumii. El a luat neputinţele noastre şi a purtat slăbiciunile noastre. Pe orbi i-a luminat, pe leproşi i-a curăţit, pe demoni i-a izgonit”. Când l-au auzit grăind aşa, l-au dus în sinedriu la arhierei, că nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi duhului cu care grăia.

Intrând înăuntru au adus nişte bărbaţi care au zis: “L-am auzit că a grăit cuvinte de hulă împotriva locului celui sfânt şi a Legii” şi alte cuvinte, aşa precum se scrie în Faptele Apostolilor. Şi când s-au uitat la el au văzut faţa lui ca faţa de înger. N-au mai putut răbda ruşinea biruinţei; l-au lovit cu pietre şi l-au omorât. Iar sfântul se ruga pentru ei zicând: “Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”. Dumnezeiescul şi întâiul mucenic Ştefan, prin aşa socotita lui cădere, a doborât pe împotrivă-luptătorul diavol şi s-a odihnit cu somnul cel dulce, arătând minunate moaştele sale. Nişte bărbaţi evlavioşi au luat acele sfinte moaşte, le-au pus într-o raclă făcută din lemn de Persia, l-au acoperit şi l-au aşezat alături de templu. Gamaliel, învăţătorul de Lege, şi Avelvus, fiul lui, crezând în Hristos, au fost botezaţi de apostoli.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodor Mărturisitorul, fratele lui Teofan poetul.

Cuviosul Părintele nostru Teodor Mărturisitorul împreună cu Teofan, fratele lui, a trăit pe vremea împăratului Teofil. Au grăit cu îndrăznire mare pentru cinstitele şi sfintele icoane. Pentru aceasta, din porunca împăratului Teofil, luptătorul împotriva sfintelor icoane, au fost bătuţi fără de milă, li s-au scris stihuri pe frunte şi au fost trimişi în surghiun. În surghiun marele luptător Teodor a plecat la Domnul. Se spune că un bătrân mare era de faţă la plecarea lui către Domnul şi că a auzit atunci cântări de îngeri (aşa cinstea Dumnezeu pe slujitorul Său) şi că el era unul din cei ce cântau.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Teodor, arhiepiscopul Constantinopolului.

Cuviosul Părintele nostru Teodor, născut şi crescut în Constantinopol, a trăit pe vremea preabinecredinciosului împărat Constantin Pogonatul. Pentru evlavia lui cea mare a ajuns preot al bisericii celei mari, apoi sincel şi schevofilax. La moartea patriarhului Constantinopolului, silit de tot senatul şi de însuşi împăratul, dar mai bine spus de Sfântul Sinod, i s-a încredinţat păstorirea Bisericii. Ocârmuind bine Biserica doi ani şi trei luni, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Luca Triglinu, cel din Muntenia, care cu pace s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Hits: 28

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com