Category: Sfinții Părinți spun…

Despre cele trei cruci

Când ne-am închinat la Sfântul Mormânt, am văzut pe înspăimântătorul deal al Golgotei locul în care fusese înfiptă Crucea Mântuitorului Hristos. De-a stânga şi de-a dreapta am observat locurile în care fuseseră crucile celor...

Credinţa noastră nu este zadarnică – Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Sfântul Luca al Crimeii)

„Astăzi este începătura mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil harul binevesteşte”. Acum s-a împlinit taina cea mare a credinţei noastre creştineşti, s-a împlinit...

Cuvânt în cea de-a doua Duminică din Postul Mare (Sfântul Luca al Crimeii)

                                      Dacă, în cea dintâi Duminică a Marelui Post, Sfânta Biserică a prăznuit întărirea Ortodoxiei de către cele şapte Sinoade Ecumenice, în cea de-a doua ea cinsteşte pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, marele...

Sfântul Luca al Crimeei – Cuvânt în vinerea primei săptămâni din Postul Mare . Despre lupta cu patimile.

„Postind trupeşte, fraţilor, să postim şi duhovniceşte”. Să pătrundem în tâlcul acestor cuvinte, fiindcă ele lămuresc scopul şi însemnătatea postului. De ce au fost rânduite posturile? Ca să ne înveţe înfrânarea. Ce înfrânare? În...

Sfântul Ioan Casian – Despre mândrie

„Mândria războieşte mai ales pe cei desăvârşiţi şi pe cei ce s-au urcat până aproape de culmea virtuţilor, încercând să-i prăbuşească. Şi precum ciuma cea aducătoare de stricăciune nimiceşte nu numai un mădular al...

Cele opt gânduri ale răutăţii – Sfântul CASIAN DACO-ROMÂNUL

                                                          Sfântul CASIAN DACO-ROMÂNUL                                   Către Episcopul Castor  – Despre cele opt gânduri ale răutăţii După ce mai înainte am alcătuit cuvântul despre rânduielile chinoviilor, de data aceasta, nădăjduind iarăşi în rugăciunile Voastre, ne-am...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com