Chemarea la Sfânta Împărtășanie a Sfintei Liturghii – Sfântul Nicodim Aghioritul

    

     „De vom lua aminte cu atenţie la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, vom vedea că de la început şi până la sfârşit un singur scop are: să ducă la împărtăşire pe credincioşii creştini adunaţi. La rugăciunea, care se numeşte a celor credincioşi, se spune: “Dă-le lor (adică credincioşilor) ca totdeauna să-Ți slujească cu frică şi cu dragoste şi fără de păcat şi neosândiţi să se împărtăşească cu Sfintele Tale Taine”. În rugăciunea care urmează după săvârşirea Sfintelor Taine zice: “Ca să fie celor ce se vor împărtăşi spre trezirea sufletului şi spre iertarea păcatelor”, adică Sfintele acestea să se facă credincioşilor, care se împărtăşesc, spre curăţirea sufletului şi spre iertarea păcatelor. Rugăciunea dinaintea Sfintei Împărtăşanii zice: “Și ne învredniceşte prin mâna Ta cea preacurată să ni se dea Preacuratul Tău Trup, şi Preacinstitul Tău Sânge şi prin noi la tot poporul Tău”.

    Iar la ecfonise de asemenea, când strigă către popor, ca din partea Domnului: “Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu şi beţi din Acesta toţi, Acesta este Sângele Meu;” şi când, ţinând în mâini Sfântul Potir cu de viață făcătorul Trup şi Sânge, iese în sfintele uşi şi arătându-L poporului îl chiamă la Sfânta Impărtăşanie strigând cu mare glas: “Cu frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă” adică veniţi cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă împărtăşiţi cu Dumnezeştile Taine.
    După Sfânta Împărtășanie, preotul şi poporul mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest mare Har de care s-au învrednicit. Și poporul mulţumeşte: “Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne,… că ne-ai învrednicit să ne împărtăşim cu Sfintele, Nemuritoarele şi Preacuratele Tale Taine”. Iar preotul zice: “Drepţi, primind (împărtăşindu-ne)  cu Dumnezeştile, Sfintele, Preacuratele şi de Viaţă Făcătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului”.

    Dar şi cântarea Heruvicului, care se cântă de popor, dacă luați aminte, este o pregătire pentru împărtăşire, fiindcă zice: “Noi, care în chip tainic închipuim pe Heruvimii cei cu ochi mulţi şi cântăm cântarea cea întreit sfântă, să lepădăm de la mintea noastră toată grija acestei lumi, pentru că să primim în sufletele noastre şi să ne împărtăşim cu Împăratul tuturor, Cel ce este nevăzut, înconjorat de cetele cerești ale îngerilor.”

    Aceiași chemare o avem şi la Rugăciunea Domnească, care se zice după prefacerea Sfintelor Taine. Căci prin aceasta creștinii cer de la Dumnezeu – Tatăl să le dea Pâinea cea spre fiinţă, care este cu adevărat Sfânta Împărtăşanie. Însuşi numele cu care Sfânta Liturghie se numeşte în special: comuniune şi adunare, obligă la deasa împărtăşire. Deoarece comuniune şi adunare însemnează că prin împărtăşirea cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos, toţi credincioşii se adună, se împărtăşesc şi se unesc cu Hristos şi se fac un Trup şi un Duh cu El.

    Deci din toată sfânta rânduială a Sfintei Liturghii, nu se vede oare că sunt îndatoraţi creştinii, care merg la Sfânta Liturghie să se împărtăşească adesea?

Nu sunt oare îndatoraţi să facă acest lucru, ca să arate că împărtăşirea este adunare şi cină şi să nu fie călcători ale acelora pe care le cred şi le mărturisesc? Iar dacă nu se împărtăşesc precum o mărturisesc, mă tem, mă tem, ca nu cumva să fie călcători! Căci şi preotul care îi cheamă şi celelalte cuvinte şi sfinţite lucrări şi rândueli, care se fac la Sfânta Liturghie, nu ştiu dacă îşi mai au adevărata lor rânduială şi cuvenitul lor rost. Fiindcă toţi, până la unul se leapădă şi nu se găseşte nici un creştin, care să le împlinească şi să asculte chemarea preotului sau mai bine zis a lui Dumnezeu, ci se întorc acasă neîmpărtăşiţi cu cele Sfinte, fără să fi binevoit cineva să se apropie şi să se împărtăşească.”

SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL – NEOFIT KAVSOKALIVITUL, Deasa împărtășire cu preacuratele lui Hristos Taine

 

Sursa:https://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/sf_nicodim_aghioritul-deasa_impartasire.htm                                                                                                                                

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com