De ce să ne alegem un Sfânt ocrotitor al casei?

  1. De ce să ne alegem un Sfânt ocrotitor al casei?

În Biserica Ortodoxă, cinstirea Sfinților nu are loc doar la nivel declarativ, ci ea se concretizează prin ținerea sărbătorilor, prin participarea la slujbele săvârșite în biserici în zilele în care ei sunt prăznuiți, prin închinarea la sfintele lor moaşte, toate acestea fiind gesturi firești de mulțumire pentru ajutorul pe care Sfinții ni-l oferă.

Un mod de a cinsti pe Sfinți este de a-i alege ca ocrotitori ai căminului familial, al casei noastre, fapt care se întâmplă adesea, de exemplu, la momentul Tainei Sfintei Cununii. Familia își va arăta cinstirea pentru Sfinții ocrotitori ai casei prin participarea la Dumnezeiasca Liturghie în zilele de prăznuire a acestora, considerând acea zi ca un hram al casei lor.

  1. De ce suntem chemați să ne mântuim și ce este, de fapt, mântuirea?

Mântuirea este eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putință prin Întruparea, Jertfa, Învierea și Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer și ne-o putem însuși prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credință și fapte bune. De mântuire se poate împărtăși orice om, căci Dumnezeu „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului” (I Tim. 2, 4).

  1. De ce trebuie să luăm parte la Dumnezeiasca Liturghie?

Cine nu ia parte la Sfânta Liturghie, acela a încetat a mai fi creștin adevărat. Legătura lui cu Hristos e ruptă, unul ca acela devenind mădular uscat, bolnav sau mort al Bisericii sau al Trupului lui Hristos (Ioan 15, 5-6). De aceea, vechile rânduieli ale Sfinților Părinți pedepseau pe cei ce lipseau de la biserică mai mult de trei duminici consecutive (Canonul 11 al Sinodului din Sardica și Canonul 80 al Sinodului VI Ecumenic). Dacă motive serioase te împiedică să fii de față la Sfânta Liturghie, trimite pe cineva din ai casei ca să dea o „Liturghie” pentru toți sau măcar pomelnicul și o prescură, rugând pe preot să te pomenească și să se roage pentru tine la timpul cuvenit.

Iată și câteva mărturii patristice despre importanța participării la Dumnezeiasca Liturghie: „Ce întrebare fără rost! Dar crezi oare că creștinii ar putea trăi fără Jertfa Liturghiei sau că Sfânta Liturghie se săvârșește fără creștini? De aceea ne îndeamnă Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Tot creștinul trebuie să se afle des în sfânta biserică și să nu lipsească niciodată de la Sfânta Liturghie săvârșită în ea, pentru Sfinții Îngeri care sunt de față și scriu de fiecare dată pe cei ce intră și se înfățișează lui Dumnezeu și care fac rugăciuni pentru ei; de asemenea, pentru harul Sfântului Duh, care e în chip nevăzut pururea prezent, dar în chip deosebit mai ales în timpul Sfintei Liturghii… Să nu lipsim, așadar, de la sfânta biserică a lui Dumnezeu, care cuprinde atâtea taine ale mântuirii noastre în sfânta rânduială a dumnezeieștilor simboluri ce se săvârșesc”. Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului adaugă: „Să venim, dar, cu dragoste și cu cucernicie, de se va putea mai mult decât la altă rugăciune, la Liturghie în fiecare zi, căci din nimic altceva ca dintr-aceasta nu va avea folos credinciosul”.

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com