Psalmul zilei – Psalmul 26

PSALMUL 26
Al lui David

1. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme?

2. Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?

3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;

4. Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut.

5. De s‑ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea;

6. De s‑ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.

7. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele,

8. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui.

9. Că Domnul m‑a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m‑a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;

10. Pe piatră m‑a înălțat. Și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei.

11. Înconjurat‑am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului.

12. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluiește‑mă și mă ascultă.

13. Ție a zis inima mea: pe Domnul voi căuta. Te‑a căutat fața mea; fața Ta, Doamne, voi căuta.

14. Să nu‑Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați întru mânie de la robul Tău;

15. Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

16. Că tatăl meu și mama mea m‑au părăsit, dar Domnul m‑a luat.

17. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta, și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.

18. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s‑au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși.

19. Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii.

20. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează‑te, și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul.

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com