Psalmul zilei – Psalmul 57

PSALMUL 57
Al lui David

1. De grăiți într‑adevăr dreptate, drept judecați, fii ai oamenilor.

2. Pentru că în inimă fărădelege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc.

3. Înstrăinatu‑s‑au păcătoșii de la naștere, rătăcit‑au din pântece, grăit‑au minciuni.

4. Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde, care‑și astupă urechile ei,

5. Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului, care vrăjește cu iscusință.

6. Dumnezeu va zdrobi dinții lor în gura lor; măselele leilor le‑a sfărâmat Domnul.

7. De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde‑va arcul Său până ce vor slăbi.

8. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți; a căzut foc peste ei și n‑au văzut soarele.

9. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii întru mânie îi va înghiți pe ei.

10. Veseli‑se‑va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioșilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.

11. Și va zice omul: «Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu, Care îi judecă pe ei în viață!».

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com