Cu frică, cu credinţă şi cu dragoste, apropiaţi-vă!

„După deschiderea ușilor împărătești, preotul se întoarce spre Sfânta Masă, se închină cucernic, ia cu amândouă mâinile Sfântul Potir și venind cu el în mijlocul ușilor împărătești îl înalță puțin, îl arată credincioșilor și le zice cu glasul înălțat: «Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați…». Înălțarea și arătarea Sfintelor Daruri înseamnă învierea și arătarea Domnului înviat în fața ucenicilor, pe muntele Măslinilor, precum și în fața credincioșilor pentru a-i chema la Sine și a-i conduce în locașurile Tatălui ceresc, după cum ne-a făgăduit (Matei 11,28; Ioan 12,32; 14,2-3).

Apropierea de Sf. Taine cu frică înseamnă pășirea spre ușile altarului pentru Sf. Împărtășanie cu sfială, cu temere Sfântă, cu tremur plin de evlavie, așa cum se cuvine în fața Împăratului Dumnezeu; cu credință înseamnă apropierea sinceră, fără îndoială, cu încredințarea și convingerea din tot sufletul că în Sfântul Potir se află cu adevărat, sub chipul pâinii și al vinului, Trupul și Sângele Mântuitorului care S-a dat jertfă pentru răscumpărarea și mântuirea noastră; cu dragoste înseamnă apropierea plină de iubire aprinsă, față de Dumnezeu și de adorate față de Sfintele Taine și de iertare față de toți oamenii. «Acesta este Trupul Meu, adevărată mâncare… Acesta este Sângele Meu… adevărată băutură…» (Ioan 6,55).”

(Preot Ilarion V. Felea, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Fundația Iustin Pârvu, Mănăstirea Petru Vodă, 2012, pp. 191-192.)

Hits: 0

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com