O nouă apariție în coeditare la Editura Apostolia de la Paris și Editura Reîntregirea de la Alba Iulia | Întrebări asupra omului, Olivier Clement


În coeditare, la Editura Apostolia a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, de la Paris, și Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, a apărut un nou volum, aflat la ediția a II-a, o traducere a cărții teologului francez Olivier Clement, Întrebări asupra omului.

În această a doua ediție (prima apărând în 1997), traducătorii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, propun cititorului o variantă îmbunătățită a textului, cu numeroase note explicative, tocmai din dorința de a prezenta, într-un mod cât mai conform cu originalul francez, această lucrare deosebită a reputatului teolog francez Olivier Clement, de vrednică pomenire (decedat acum 10 ani, în 15 Ianuarie 2009), cunoscut teolog și profesor la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint Serge, din Paris, vreme de patru decenii.

În stilul său bine cunoscut, ce adună laolaltă atât un spirit literar fin, cât și un teolog profund, autorul lucrării ne propune un veritabil tratat antropologic, în care sunt problematizate mai multe aspecte din viața omului, atunci când el se raportează la Evanghelie și la Creatorul său. Într-un mod dezinvolt, dar, în același timp, bine structurat și adânc plămădit în gândirea patristică, deși scrie la începutul anilor ‘70 (mai precis, 1973), Olivier Clement răspunde unor provocări existențiale pe care omul secolului XXI le percepe din ce în ce mai puțin nemaiavând fundamentare în principiile evanghelice pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le-a propovăduit. În același timp, însă, marele teolog francez ne propune soluții pentru un reviriment al duhului care să ne permită sa ne asumăm și să încercăm să dăm un răspuns invitației pline de iubire pe care ne-o oferă Domnul, o invitație pecetluită nu cu vorbe, ci cu Însuși Trupul și Sângele Său, ale Celui răstignit pe Cruce pentru noi toți și pentru a noastră mântuire.

În această a doua ediție a versiunii românești, vom descoperi o intervenție mult mai extinsă a traducătorilor, prin numeroase note de subsol cu scop explicativ, prin care se dorește ca anumite nuanțe, de ordin literar, dar mai ales teologic, să fie bine înțelese de către cititor, în contextul pe care autorul îl propune în originalul francez. De asemenea, în anumite cazuri, în care autorul inserează citate scripturistice, traducătorii au avut grijă spre a-l îndruma pe lector către locurile potrivite din Sfânta Scriptură.

Redăm, în cele ce urmează, un fragment din lucrarea autorului și din Cuvântul înainte al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif:

“Omul care a traversat potopul marii întoarceri și a presimțit „revelațiile morții” este, de acum înainte, stăpânit de o „dureroasă bucurie”. Iată-l pătruns de o gingășie în întreaga sa ființă, care nu e un simplu refuz al pătimirii, ci o pătimire transfigurată de cea a Domnului. El devine capabil de a-l întâmpina pe celălalt nu ca pe un vrăjmaș, ci ca pe un frate – e „misterioasa” „iubire a vrăjmașilor” din Evanghelie –, de a-l primi fără a-l judeca și poate de a găsi cuvintele care să-l trezească. Fără a o căuta, el va fi altul în cuvintele și în gesturile cele mai obișnuite și poate va lăsa să se vadă că există un sens, că moartea n-are ultimul cuvânt.”

“Nu se poate ajunge la înțelegerea omului în Hristos decât prin pocăință și rugăciune. Atunci, poate, vom vorbi despre el printr-o oarecare tăcere ce e, deodată, adorație și atenție, printr-o anumită capacitate de a „vedea” în celălalt, în destinul unei persoane, în istoria oamenilor, făgăduința vieții, șansa frumuseții. Cuvintele ce ies dintr-o inimă curată pot „însămânța” o altă inimă. Precum Moise în muntele Sinai nu-L poate vedea pe Dumnezeu decât „din spate”, tot astfel și cuvintele devin precum reversul tăcerii, precum reversul păcii. Această pace… mărturisește prezența Celui Înviat. Blândețea celor puternici face din om un pom al păcii, care „va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, iar rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori” (Ps. 1, 3). Au fost masacrați arborii sub pretextul că nu folosesc la nimic. Și se observă astăzi că, fără arbori, pământul nu mai este roditor. Acest moment are nevoie de oameni care să fi e ca arborii, grei de o pace tăcută, ce se înrădăcinează, deodată, adânc, și în pământ, și în cer.»

Olivier Clément,

Întrebări asupra omului

«Admiraţia și respectul profund pentru Profesorul Olivier Clément pleacă de la ceea ce el, aprofundând de-a lungul vieţii sale, numește misterul (taina) persoanei umane. Mi-am dat seama din lungile și frumoasele sale cursuri de Teologie, Istorie a Bisericii sau Teologia Sfinților Părinţi, de importanţa pe care o are pentru creștinii și societatea de astăzi, în general, faptul de a spune cine este omul, de a vorbi despre el cu multă pertinență, scoţând în evidenţă frumuseţea absolută dată omului de către Omul-Dumnezeu. Olivier Clément a avut pentru tot omul un respect imens, considerându-l după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și deci demn de toată cinstirea de care suntem capabili, pentru că Dumnezeu Însuși i-a acordat omului toată cinstirea și toată dragostea, care pot veni de la El. »

Mitropolitul Iosif,

Cuvânt înainte la ediția a II-a

Hits: 7

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com