„De acum te-ai făcut sănătos; să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău.”

                                                                        

 „De acum te-ai făcut sănătos; să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău.” (Fapte 9, 32-42; In. 5,1-15). Păcatul nu vătămă doar trupul, ci şi sufletul. Uneori, lucrul este cât se poate de vădit; alteori, nu atât de vădit, dar adevărul rămâne adevăr, că şi bolile trupului sunt toate și întotdeauna urmare a păcatelor și pentru păcate. Păcatul se săvârşeşte în suflet și îl face bolnav de-a dreptul; însă, dacă trupul îşi trage viaţa de la suflet, fireşte că un suflet bolnav nu poate oferi trupului o viaţă sănătoasă.

Faptul că păcatul aduce după sine întuneric sufletesc şi urât are o înrâurire nesănătoasă asupra sângelui, care este temeiul sănătăţii trupeşti; dar, dacă stai să te gândeşti că el ne desparte de Dumnezeu, Care este Izvorul vieţii, şi îl pune pe om în potrivnicie faţă de toate legile care lucrează atât în el, cât şi în natură, te vei minuna cum de rămâne viu păcătosul după ce a păcătuit. Pe păcătos, îl ține în viață numai mila lui Dumnezeu, care aşteaptă pocăinţa şi întoarcerea lui. Prin urmare, bolnavul este dator, mai înainte de orice, să se grăbească a se curaţi de păcat şi să se împace în conştiinţa sa cu Dumnezeu. Acest lucru netezeşte şi drumul lucrării binefăcătoare a medicamentelor. Am auzit că era un doctor de seamă care nu se apuca de tratament până ce bolnavul nu se spovedea şi nu se împărtăşea cu Sfintele Taine; şi cu cât era mai anevoie de vindecat boala, cu atât cerea mai stăruitor acest lucru.

Sfântul Teofan Zăvorâtul – „Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an”, la Duminica Slăbănogului.

 Sursa: https://www.voscreasna.com/287/sfteofan-zavoratul_duminica-slabanogului/

Hits: 14

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com