Ce dorește Mântuitorul oare să ne spună celor de azi prin Schimbarea Lui la Faţă?

În Scriptură, intervalul de timp de la Învierea Mântuitorului şi până la Venirea din nou a Domnului în slavă, la sfârșitul istoriei, este exact intervalul de timp în care trăim noi şi este prezentat ca o perioadă de transformare, de necontenită înnoire a omului, a vieții şi a lumii, prin slujirea dragostei fără margini între oameni şi prin energiile Duhului dătător-de-viaţă.

În toată această perioadă, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel înviat şi preamărit, în numele Dumnezeirii întregi lucrează necontenit în oameni şi în lume, respectând dumnezeiește toată libertatea făpturilor Sale. Prin forța energiilor Duhului Său, Iisus Hristos cel înviat şi de-a pururea viu iradiază necontenit pretutindeni, străbate, purifică şi transformă, pe nesimțite parcă, oameni şi lucruri, tot ce există, toată creația Lui.

El vrea să fie împreună cu noi, prezent şi activ în toate: “Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20) – ne asigură El şi adaugă: “Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).

Pentru El nu sunt porți închise. Hristos poate pătrunde peste tot, deci şi in noi. Dar pentru că respectă libertatea fiecăruia, așteaptă ca noi înșine să ne limpezim şi să-I facem loc în viața noastră, în familia noastră, în societatea noastră.

Praznicul de astăzi tocmai la aceasta ne cheamă pe fiecare dintre noi: la o schimbare lăuntrică, la limpezire, la iluminare, la conformarea vieții noastre la voia cea sfântă a lui Dumnezeu, Care totdeauna vrea binele și fericirea noastră, a tuturor oamenilor.

Însuși cuvântul dumnezeiesc, care a răsunat astăzi pe Tabor, la aceasta ne cheamă, zicând: “Acesta este Fiul meu Cel iubit… pe Acesta sa-L ascultați” (Matei 17, 5). E ca şi cum Dumnezeu -Tatăl ne-ar zice: “Schimbați-vă la fața din adânc, toți şi toate, după exemplul Fiului Meu. Fiți blânzi şi smeriți cu inima, ca El. Fiți îngăduitori unii cu alții, nu vă urâți şi nu vă disprețuiți unii pe alții, ci trăiți în pace, în bună înțelegere şi în dragoste unii cu alții, ca niște frați buni, ca niște adevărați copii ai Mei, vă zic Eu, Tatăl vostru. Iubiți-vă unii pe alții, iubiți-vă cu fapta şi cu adevărul, așa cum v-a învățat El, spre binele şi fericirea voastră”.

Ascultându-L pe El şi împlinindu-i-I porunca dragostei, va străluci şi peste noi lumina cea pururea fiitoare a Feţei Lui. Să nu uităm, frați creștini, că Schimbarea la Faţă a Mântuitorului începe pe când El se ruga. Şi schimbarea noastră lăuntrica trebuie să înceapă tot cu rugăciunea, cu ajutorul harului dumnezeiesc, pentru că singuri, numai cu propriile noastre puteri, nu ne putem schimba.

De aceea, să nu încetam a ne ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor Puterilor cerești, să ne lumineze mintea, inima şi viața cu lumina adevărului şi a dragostei Dumnezeului nostru, ca sa putem birui şi schimba tot ce-i rău în noi şi în viața noastră de oameni, ca şi în noi să strălucească lumina cea mai presus de orice lumina a faptelor bune, spre binele şi spre bucuria semenilor noștri şi spre slava Dumnezeului nostru. Amin!”

Sursa: Arhimandritul Sofian Boghiu, Buchet de cuvântări, Predici și meditații, Editura Basilica, București, 2017, p.127-132.

Hits: 36

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com