Îndemnuri ale Sfântului Antonie cel Mare


 

  1. A întrebat cineva pe Avva Antonie: Ce trebuie să păzesc, ca să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și răspunzând Bătrânul i-a zis: Cele pe care ți le poruncesc păzește-le: Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ochilor tăi totdeauna; orice vei face să ai din Sfintele Scripturi mărturie; și în orice loc te vei așeza, să nu te muți repede de acolo. Acestea trei păzește-le și te vei mântui.
  2. A întrebat Avva Pamvo pe Avva Antonie, zicând: Ce să fac? I-a spus acestuia bătrânul: Nu te încrede în dreptatea ta, nu purta de grijă lucrului trecut și fii înfrânat la limbă și la pântece.
  3. A zis Avva Antonie: Socotesc că trupul are o mișcare naturală, întrepătrunsă lui, dar care nu lucrează fără ca sufletul să nu vrea. Ea înseamnă, așadar, în trup, o mișcare nepătimașă. Există și altă mișcare care vine din hrănirea și îngrijirea trupului cu mâncăruri și cu băuturi, din care vine încălzirea sângelui, care împinge trupul spre lucrare. De aceea a zis Apostolul: Nu vă îmbătați de vin, în care este desfrânare (Efeseni 5,8). Și iarăși Domnul, poruncind ucenicilor, a zis: Luați seama să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură (Luca, 21,34). Există și o altă mișcare în cei ce se nevoiesc, care vine din înșelăciunea și pizma dracilor… Așa încât, trebuie să știe oricine că trei sunt mișcările trupești: una din fire, alta din lipsa de grijă față de mâncăruri, iar a treia de la demoni.
  4. Un monah a fost lăudat de frați la Avva Antonie. Iar el, când a venit acela să-l viziteze, l-a încercat dacă poate duce ocara. Și, aflându-l că nu o duce, i-a zis: Te asemeni cu satul care în față este împodobit, iar în spate este jefuit de tâlhari.
  5. A zis Avva Antonie: Sunt unii care și-au topit trupul lor cu nevoința, dar pentru că nu aveau duhul deosebirii, s-au aflat departe de Dumnezeu.
  6. Era cineva care vâna animale sălbatice în pustie și l-a văzut pe Avva Antonie glumind cu frații. Voind să-l învețe că este nevoie din când în când să facă pogorământ fraților, Bătrânul i-a zis lui: Pune săgeata în arcul tău și întinde-l. Și a făcut așa. A zis lui: Întinde-l și mai mult. Și l-a întins. Și mai mult, i-a zis. A zis lui vânătorul: Dacă îl întind peste măsură, se rupe arcul. A zis lui Bătrânul: Așa și în lucrarea lui Dumnezeu! Dacă forțăm peste măsură pe frați, se frâng repede. Este nevoie, deci, ca din când în când să facem pogorământ fraților. Auzind acestea, vânătorul a fost străpuns și, folosindu-se mult de cuvintele Bătrânului, a plecat. Și frații întărindu-se, au plecat spre locul lor.
  7. Un frate a zis Avvei Antonie: Roagă-te pentru mine! I-a zis lui Bătrânul: Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu dacă tu însuți nu te silești să ceri lui Dumnezeu.
  8. A zis Avva Antonie că vine timpul ca oamenii să-și piardă mințile. Și când vor vedea pe cineva care nu și-a pierdut mințile, se vor ridica împotriva lui, zicând: Tu ești nebun!- pentru că nu este asemenea lor.
  9. Un frate a fost vorbit de rău în obște de desfrânare și sculându-se a mers la Avva Antonie. Și au venit acolo frații de obște să-l tămăduiască și să-l ia înapoi. Și au început să-l certe pe acela că a făcut așa ceva. Iar se apăra cum că niciodată nu a făcut un asemenea lucru. S-a întâmplat acolo și Avva Pafnutie Kefalas care le-a spus pilda aceasta: Am văzut pe malul râului un om afundat în mâl până la genunchi. Și venind unii să-i dea mâna, l-au afundat în mâl până la gât. Și le-a zis lor Avva Antonie despre Avva Pafnutie: Iată om adevărat, în stare să tămăduiască și să mântuiască suflete. Fiind străpunși de cuvântul Bătrânilor, au pus metanie fratelui și întăriți de Părinți l-au luat pe acela în obște.
  10. A zis Avva Antonie: Cel care lovește bucata de fier mai întâi vede în gând ce urmează să facă: seceră, cuțit, secure. Așa și noi suntem datori să gândim ce virtute să urmăm, ca să nu ne ostenim în gol.

Sursa: „Patericul Mare. Apoftegmele Părinților Pustiei – Colecția Tematică”,  Editura Bizantină, 2015.


 

Hits: 213

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com