Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia

Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia

Cand:
22nd noiembrie 2021 toata ziua
2021-11-22T00:00:00+01:00
2021-11-23T00:00:00+01:00
<span style="color: #000000;">Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; Sf. Mc. Cecilia</span>

Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia, dintre cei 70, ucenicii Sf. Ap. Pavel (sec. I) • Sf. Mc. Cecilia[1], fecioara, Sf. Mc. Valerian, logodnicul ei, şi Tiburtie, fratele lui,  şi Maxim, ofiţerul care trebuia să-i execute, mort în chinuri, de la Roma (230) • Sf. Mc. Menignie Piuarul, din Parium (Kamares), Turcia (250) • Sf. Hristofor şi Eufimia • Sf. Mc. Talaleu şi Antim • Sf. Mc. Tadeu • Sf. Mc. Agapion, Sisinie şi Agapie • Sf. Mc. Mavru, de la Roma, sub Numerian (284) • Sf. Mc. Maxim Capelarie • Sf. Mc. Marcu, Ştefan şi un alt Marcu • Sf. Mc. Procopie, din Palestina (303) • Sf. Cuv. Ava Arabul (sec. V) • Sf. Cuv. Agabus Ismailitul, din  Siria (sec. V) • Sf. Ier. Pragmatie, episcop de Autun, în Franţa (sec. VI) • Sf. Cuv. Daniel cel Tânăr, stareţ la Bangor, în Irlanda (621) • Sf. Cuv. Sabin, stareţ la Menat, în Franţa (720) • Sf. Cuv. Gherman, din Macedonia (sec. IX) • Sf. Mihail Soldatul, din Bulgaria (866) • Sf. Petru, prinţ de Vladimir, în Rusia (1086) • Sf. Mihail, prinţ de Tver, în Rusia (1318) • Sf. Ier. Calist al II-lea  (Xanthopulos), patriarh al Constantino-polului (sec. XIV) • Sf. Ier. Clement, episcopul Bulgariei, cel din Ohrida, numit şi Bulgaro-Chiric • Sf. Sf. Noi Mc. Vladimir, preotul (1932), Alexandru, Alexie și Ilie, protoiereii, Gherasim, ieromonahul, Ioan, Vasile, Pavel, Teodor, Atanasie, Ioan și Iacov, preoţii (1937), și Parascheva, mărturisitoarea (1952), din Rusia.

[1] Sfânta Cecilia a fost înmormântată în catacombele S. Callisto într-un loc de cinste, lângă aşa-zisa Cripta dei Papi, iar apoi, între anii 817 şi 824, trupul său a fost mutat de papa Pascal I în biserica S. Cecilia in Trastevere, construită pe locul palatului Sfântului Valerian, soţul Sfintei Cecilia. Pe locul unde astăzi se găseşte prima criptă de pe partea dreaptă a bisericii, Sfânta Cecilia a suferit mucenicia prin sufocare. Supravieţuind, Sfintei Cecilia i-au fost aplicate trei lovituri pentru a-i fi tăiat capul, şi nereuşindu-se a se lua viaţa sfintei, legea romană interzicând aplicarea celei de a patra lovituri, sfânta a fost lăsată zăcând timp de trei zile pe pardoseala casei, pe locul unde astăzi se află altarul bisericii. În momentul deschiderii mormântului său la data de 20 octombrie 1599, trupul său a fost găsit intact, îmbrăcat într-o rochie albă brodată cu aur, ca într-un somn adânc, cu braţele întinse înainte şi arătând semnul Sfintei Treimi, prin poziţia degetelor, cu faţa întoarsă spre pământ şi părul lăsând să se vadă urmele de sabie de pe gât. În această postură a fost sculptată spre amintire generaţiilor viitoare, la cererea cardinalului Sfondrati, cel care a deschis racla. Trupul său, împreună cu cele ale Sfinţilor Valerian, Tiburtie şi Maxim, pot fi cinstite în cripta bisericii.


SINAXARUL ZILEI

În această lună, în ziua a douăzeci şi doua, pomenirea Sfinţilor Apostoli din cei şaptezeci, Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia, cei ce au fost ucenici ai Apostolului Pavel.

Aceştia au fost pe vremea împărăţiei lui Nero, ucenici fiind Sfântului Pavel, şi au mărturisit la Colose oraşul Frigiei, aproape de Laodiceea. Făcând păgânii praznic Artemidei, în capiştea lor din Colose, sfinţii, cu alţi creştini dimpreună, lăudau pe Dumnezeu în sfânta biserică. Retrăgându-se ceilalţi când au năvălit idolatrii, au rămas numai ei singuri cu Apfia, credincioasă fiind şi ea, dorind de mărturisirea lui Hristos. Deci, prinzându-i, i-au adus la Androcleu mai-marele Efesului şi au fost bătuţi de el, dar nesupunându-se a face jertfa la idolul ce se chema de dânşii Mina, i-au îngropat până la brâu şi aşa i-au ucis cu pietre, săgetaţi fiind întâi de copii mici cu săgeţile.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Muceniţe Cecilia şi a Sfinţilor Mucenici Valerian şi Tiburtie.

Aceştia au suferit pe vremea împărăţiei lui Diocleţian. Cecilia era din Roma, din neam strălucit. Deci măritând-o după Valerian, l-a adus la credinţa în Hristos şi l-a hotărât a petrece în curăţie. Iar Valerian a întors pe Tiburtie, care îi era frate bun, şi la atâta faptă bună s-a ridicat Tiburtie încât şi cu îngerii vorbea în toate zilele. Dar, fiindcă îngropau ei moaştele mucenicilor lui Hristos, au fost pârâţi la Tuschie Almachie prefectul cetăţii şi, fiind aduşi înaintea lui şi mărturisind ei pe Hristos, au fost daţi pe seama lui Capelarie Maxim să li se taie capetele. Acesta după ce a tăiat pe sfinţi, văzând îngeri petrecând şi purtând ca nişte odoare sufletele mucenicilor, a crezut şi el. Iar Sfânta Cecilia, fiind băgată într-o baie foarte tare înfierbântată, a fost silita să stea în ea trei zile. Apoi din porunca prefectului i s-a tăiat capul acolo în baie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Maxim Capelarie, care prin bătaie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea nevoinţei Sfinţilor Mucenici Marcu, Ştefan şi a altui Marcu.

Aceştia erau pe vremea împăratului Diocleţian şi a mai-marelui Magnus, din cetatea Antiohiei Pisidiei. Deci fiind prinşi, şi pe Hristos în privelişte mărturisind şi multe chinuri suferind şi nevrând a se lepăda de Hristos, li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfântului Mucenic Procopie, cel din Palestina.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Menignu Piuarul.

Acesta era din colonia Elespontului din cetatea Parios. Şi auzind pe oarecare ostaşi strigând în piaţă că Nazarineanul Iisus venind noaptea a furat pe cei legaţi ai noştri, aprinzându-se foarte cu duhul, multă grijă punea ca să câştige mucenicia. Căci în aceeaşi cetate a sfântului mulţi mucenici fiind închişi prin închisori de paznici, uşile fiind încuiate, sfinţii au fost dezlegaţi din legături de dumnezeiesc înger şi, nefiind găsiţi, foarte s-au tulburat mult prigonitorii. Iar Menignu auzind şi dumnezeiesc glas chemându-l pe el şi îndemnându-l către lupte, n-a zăbovit. Ci dând înapoi stăpânilor hainele ce le luase spre înălbire, şi poruncile date de tirani rupându-le, a fost bătut cumplit de chinuitori, apoi aruncat la pământ, spânzurat pe lemn, strujit, şi degetele picioarelor i s-au tăiat. Deci adus fiind înaintea tiranilor şi nevrând ca să jertfească, a fost osândit la moarte; şi fiind lovit de gealat cu sabia, şi-a dat Domnului duhul.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Avva.

Acesta era din neamul israeliţilor. Lăsându-şi el părinţii şi patria, şi bogăţia, a urmat unui monah şi, luând chipul monahicesc, a petrecut împreună cu monahul câţiva ani. Mai în urmă s-au dus amândoi la marele Eusebie nevoitorul, care adormind întru Domnul, a rămas Avva în locul lui. Şi petrecând acolo treizeci şi opt de ani, pururea a sporit întru fapte bune, ca şi cum atunci ar fi început. Încălţăminte pe picioarele lui nu a pus niciodată; mâncarea lui era atât de puţină, încât să dea numai puţină putere trupului; de prisos socotea încă şi băutura de apă; fiind încins cu grele lanţuri de fier, prea puţin şedea; iar partea cea mai multă de zi şi noapte o petrecea stând drept şi făcând rugăciune. Sta şi pe genunchi, aducând rugăciuni Domnului; nimeni nu l-a văzut pe el culcat. Iar după ce a fost făcut egumen şi proistos monahilor de acolo s-a arătat pe sine înaintea ascultătorilor fraţi chip şi pildă de înţelepciune şi de faptă bună. Aşa trăind şi multe zile făcându-şi, s-a odihnit în Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Hristofor şi Eufimia, care de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sf. Talaleu şi Antim, care de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Tadeu, care, fiind legat de roata şi din deal slobozit, s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfinţilor Mucenici Agapion, Sisinie şi Agapie.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru ierarhul şi făcătorul de minuni Climent, episcopul Bulgariei cel din Ohrida, care s-a numit şi Bulgaro-Chiricos.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Hits: 55

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com