Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 1, voscr. 4

Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 1, voscr. 4

Cand:
3rd decembrie 2017 toata ziua
2017-12-03T00:00:00+01:00
2017-12-04T00:00:00+01:00
<span style="color: #ff0000;"><strong>Duminica a 31-a după Rusalii </strong><em>(Vindecarea orbului din Ierihon)</em>; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 1, voscr. 4</span>

APOSTOLUL ZILEI

1 Timotei 1, 15-17

Fraţilor, vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!


EVANGHELIA ZILEI

Luca 18, 35-43

În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea la marginea drumului şi cerşea. Şi, auzind mulţimea trecând, el a întrebat: ce este aceasta? Şi i-au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă de mine! Iar Iisus s-a oprit şi a poruncit să-l aducă la Dânsul; şi, când s-a apropiat, l-a întrebat, zicând: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.


Hits: 13

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com