Din traiul cel bun lumesc, din fericirea lumească iese stresul lumesc