DUMINICA  A  DOUA  DUPĂ  RUSALII – DUMINICA  SFINȚILOR  ROMÂNI


Slavă…, Troparul Sfinţilor Români, glasul al 8-lea:

Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prin Apostolul Tău Andrei, cel întâi chemat, pe strămoşii noştri, cu învăţătura Ta cea dumnezeiască i-ai luminat şi cu lucrarea Sfântului Duh din neamul nostru cete de sfinţi ai ridicat. Pentru rugăciunile lor şi ale Preacuratei Tale Maici, în pace adâncă păzeşte Biserica şi poporul nostru, Iubitorule de oameni, slavă Ție.

Şi acum…,

Cela ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat Bunule; Care cu moartea pe moarte ai prădat şi Învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive; primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, care Te-a născut pe Tine şi care se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

Condac, glasul al 8-lea:

Ca pe o pârgă a firii, Ţie, Săditorul făpturii, Biserica noastră dreptmăritoare îţi aducem pe toţi sfinţii care au odrăslit din neamul nostru şi toate laturile ţării le-au sfinţit prin însutite osteneli şi nevoinţe duhovniceşti şi, ca pe o cunună cu nestemate împodobită la tronul Prea Sfintei Treimi o aşează, ca să se roage pururea pentru pacea toată lumea şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Sursa: http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/188/iunie_duminica_sf_romani_slujba.html


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com