Împlinire și dăruire lui Hristos și neamului românesc!


Însuflețiți de harul sfânt al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, trăim în aceste zile bucuria duhovnicească a hirotoniei în treapta arhierească a Preacuviosului nostru Părinte Arhimandrit ATANASIE, ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiereu Vicar  de „Bogdania” pentru Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

În urmă cu zece ani, la 8 Mai 2008, Preasfințitul nostru Părinte Episcop SILUAN era instalat ca Primul Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei, după ce, încă din iulie 2004, trudise cu dragoste și însuflețire la temelia și organizarea vieții religioase a românilor din această țară.

Noi, românii ortodocși din Italia, împlinim zece ani de autentică viață în Hristos, prin jertfa Alesului lui Dumnezeu, Preasfințitului nostru Părinte Episcop SILUAN, care încă de la început și-a luat alături pe Părintele Vicar ATANASIE, ca împreună să împlinească din Episcopie o adevărată casă românească a mântuirii.

Au fost zece ani de căutări, de emoții sfinte, de bucurii și de tristeți, de dăruire, de nădejde și credință, de jertfă pentru formarea unei eparhii cu români ortodocși dăruiți pentru mântuire și pentru neamul nostru românesc. Anul 2018 este an de sărbătoare cu dragoste, dăruire și înnoire.

În aceste zile, Preacuviosul nostru Părinte Atanasie este chemat la treapta plinătății harice, pentru ca dragostea și dăruirea Sfinției Sale să rodească cu mai mult har.  Ne duce gândul, la doi buni prieteni, doi mari Părinți ai Bisericii, la Sfântul Vasile cel Mare Arhiepiscopul Capadociei, care l-a chemat la slujirea arhierească pe vrednicul său prieten, Sfântul Grigorie Teologul, pentru scaunul episcopal din Sasima. Ținutul Sfântului Grigorie Teologul cu Nazianzul și Sasima, au fost pentru Capadocia precum astăzi este pentru Țara noastră străvechea Bogdania, stâlpul de har al României către răsărit.

Părintele Atanasie de mic a fost al lui Hristos! Este Fiul Modovei Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt! Poartă în inima și-n sufletul său valorile sfinte ale neamului românesc ! Face parte dintr-o familie de vrednici români și buni ortodocși.  De la părinții săi, Eugen și Ala, a primit virtuțile credinței și lumina iubirii lui Hristos, împreună cu dăruirea pentru poporul și unitatea neamului românesc. O vorbă veche creștinească spune: „Mântuitorul alege și, Își pregătește vasul în care se așează!” Dumnezeu l-a ales, l-a chemat și i-a îndreptat inima și pașii spre culmile harului pentru că și-a dăruit viața cu toată ființa slujirii semenilor săi.

Bogdania este Moldova Mare, Moldova lui Alexandrul cel Bun și a lui Ștefan cel Mare. Bogdania ne duce cu inima la întemeietorul Bogdan I (1363-1367) iar oamenii săi sunt dăruiți de Dumnezeu. În limba slavă „BOG” însemnă DUMNEZEU, iar „DAN” însemnă „a dat” – de unde înțelegem că, cei care au numit Moldova cu numele de Bogdania, au întâlnit între Nistru și Carpați,  oameni dăruiți lui Dumnezeu.

Dintre acești români bravi vine vrednicul nostru Arhiereu Vicar, căci din pruncie a fost hărăzit Părintelui Ceresc prin numele Tudor de la Teodor – „Darul lui Dumnezeu” Cel care l-a chemat să poarte vrednicia harică a Bogdaniei-Ținutul oamenilor dăruiți lui Dumnezeu prin viața lor și să împlinească  jertfa de dăruire lui Hristos și neamului românesc pentru care a fost ales.

Toți, și preoții și credincioșii îl admirăm cu dragoste pentru viața, bunătatea și frumoasa slujire a lui Hristos! În acești ani, Arhiereul Vicar Ales a demonstrat că este Omul lui Dumnezeu, în care se așează „har peste har”, este un Vas Curat de Mir cu multe virtuți și daruri de la Bunul Dumnezeu care vor rodi cu plenitudine prin slujirea arhierească !

Preasfinția Sa are lumina Mântuitorului Iisus Hristos în suflet, lumină care o împărtășește cu iubire și discernământul mântuirii fraților lui în Hristos!

Mulțumim Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române că ne-a ales ca al doilea Vlădică pe Vrednicul Atanasie care cunoaște și trăiește realitățile eparhiei noastre!

Dorim Preasfințitului Arhiereu Ales Atanasie, viață lungă cu sănătate și arhierie vrednică în duhul iubirii și al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos!

La zece ani de Viață spre Hristos în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu smerenie și dragoste ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru sănătatea și împlinirea arhieriei Preasfințitului Episcop SILUAN și a Preasfințitului Arhiereu Vicar ATANASIE, Părinții noștri aleși de Dumnezeu, Izvoarele Harului prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne sfințește, ne crește și ne împlinește spre mântuire!

 Să ne trăiți întru mulți și sfințiți ani!

Pr. Silviu State (Varese), dimpreună cu toată echipa MPS


 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com