Duminica a doua după Paști, a Sf. Apostol Toma | Tropar și condac

 


În Duminica a Doua a Penticostarului, Duminica Sfântului Apostol Toma

 

Troparul, glasul al VII-lea:

 

Pecetluit fiind mormântul, viaţă din mormânt ai răsărit, Hristoase  Dumnezeule; şi uşile fiind încuiate, înaintea ucenicilor ai venit, Învierea tuturor, duh drept printr-înşii înnoindu-ne nouă, după mare mila Ta.

 

Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de încredinţare, a cercat coasta Ta cea de viaţă dătătoare, Hristoase, Dumnezeule; că dacă ai intrat, uşile fiind încuiate, dimpreună cu ceilalţi Apostoli, a strigat către Tine: Domnul meu eşti şi Dumnezeul meu.

 

Condacul, glasul al VIII-lea,

„Cu dreapta ta cea osârduitoare coasta cea de viață dătătoare Toma ai cercetat-o,  Hristoase Dumnezeule, că dacă ai intrat și ușile fiind încuiate, cu ceilalți Apostoli ai strigat: Domnul ești și Dumnezeul Meu!”

 

https://luminadinceaslov.blogspot.it/2017/03/81-troparele-si-condacele.html

http://www.stavropoleos.ro/wp-content/uploads/Psaltica/Penticostar/toma.pdf


 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com