Category: Catehism – Învățătura de credință ortodoxă

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul explicată de Makarios Simonopetritul

Legată de metanii, scurta rugăciune atribuită tradițional Sfântului Efrem Sirul reprezintă o particularitate specifică a slujbelor din Postul Mare până într-acolo încât preotul Alexander Schmemann a putut-o numi rugăciunea Postului Mare. În timpul Postului...

Explicarea Sfintei Liturghii – Ectenia Întreită (Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem!)

                              După Sfânta Evanghelie și predică, în Sfântul Altar preotul se roagă în taină, ca inimile creștinilor prezenți să rămână deschise înaintea lui Dumnezeu și desface ilitonul (acoperământul Sfântului Antimis). Împărtășirea cu Dumnezeu Cuvântul prin...

Explicarea Sfintei Liturghii – Înțelepciune, drepți! Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!

   „În timpurile primare, când se săvârșea Sfânta Litur­ghie, exista rânduiala și regula ca la citirile din Sfânta Evanghelie, creștinii să stea în picioare. Slujitorii și poporul cu multă liniște și evlavie ascultau pericopa...

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com